Ogłoszenia parafialne

Aktualności


Historia i informacje o naszej parafii


Powołania z naszej parafii

jan-forma

Ojciec Jan Forma SS.CC.

agata-szymkowiak

Siostra Maria Agata Szymkowiak

robert-tomalka

Ksiądz Robert Tomalka

malgorzata-tomalka

Siostra Małgorzata Tomalka MChr


Modlitwy do św. Józefa

Święty Józefie módl się za nami!zawierzenie-parafii

Akt zawierzenia parafii św. Józefowi

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Patronie naszej Parafii, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci naszą parafię. Powierzamy wszystkie rodziny, małżeństwa, dzieci, młodzież i starszych, chorych i osamotnionych. W Roku Kapłańskim powierzamy Twojej opiece naszych biskupów i kapłanów. Prosimy też o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wprowadź Jezusa do naszych domów i spraw, byśmy umieli przyjąć Go do naszego serca. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abyśmy osiągnęli szczęście doczesne i wieczne.

Amen.

litania

Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu! Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo - módl się za nami!
Święty Józefie, Przesławny potomku Dawida,
Światłości Patriarchów, Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło sprawiedliwości, Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących, Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic, Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych, Nadziejo chorych,
Patronie umierających, Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nań Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się
Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; † spraw, prosimy, * abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

pozdrowienie

Pozdrowienie Świętego Józefa

Pozdrawiam Cię, Józefie Święty, łaski Bożej pełen, Pan z Tobą. Błogosławionyś Ty z pomiędzy mężów i błogosławiony Najczystszej Oblubienicy Twojej Maryi owoc, Jezus. Święty Józefie, Dzieciny Jezus Piastunie, Najświętszej Dziewicy Oblubieńcze, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

szafarz-lask

Modlitwa do św. Józefa - Szafarza Łask

Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez tę niewysłowioną radość, jakiej doznawało Twe serce, gdyś Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w czasie i wieczności.
Amen.

inne-modlitwy

Wszystkie modlitwy do św. Józefa

Więcej modlitw do św. Józefa można znaleźć pod adresem:

serwis poświęcony liturgii ordo


Odnośniki do stron z modlitwami oraz do kalendarza liturgicznego


Informacje o parafii

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa w Dobiegniewie

ul. Staszica 6
66-520 Dobiegniew
tel.: 95 7611011
e-mail: parafiadobiegniew@gmail.com


Godziny Mszy Świętych:

Kościół pw. Chrystusa Króla:
Niedziela:
8:30, 10:00, 11:30, 18:00
W ciągu tygodnia:
7:30, 18:00

Kościół pw. św. Józefa:
Niedziela:
7:30
W ciągu tygodnia:
8:00

Księża posługujący w naszej parafii:


Konto parafialne:

64 1240 3637 1111 0010 1485 5255

Rachunek z IBAN:

PL 64 1240 3637 1111 0010 1485 5255

SWIFT Banku: PKOPPLPW


Wpis na druku przelewu/wpłaty:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa
ul. Staszica 6
66-520 Dobiegniew
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego

w Banku PEKAO S. A. w Dobiegniewie:
wpłata w kasie bez wypisywania druku,
bez opłat i prowizji